Muniak

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. U2
01-470 Warszawa

tel. +48 22 403 91 88
fax. +48 22 403 96 58
mail: muniak@muniak.pl
www.muniak.pl

Company is registered in the National Court’s
Register under the number 0000318613
NIP: 522 291 14 66
REGON: 141699210

Privacy and Cookie Policy
Quality Policy